16.7.2019        BETA
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Gerze Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

  • Burdasınız
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
  • Ana Sayfa
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programımızın temel amacı, hedeflenen hizmet sektöründe yer alan uygulamaları, gereksinmeleri, yenilikleri kavrayacak, bu sektörde etkin olabilecek, düşünen, problem çözen, girişimci ve analitik düşünme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bu doğrultuda muhasebe ve vergi mevzuatının gerektirdiği bilgi birikimine sahip, muhasebe veya müşavirlik bürolarının ve ticari firmaların muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak nitelikli ara elemanları yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca DGS, yeniden sınava girmek veya sınavsız açık öğretime geçmek suretiyle lisans eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerimize lisans eğitimlerinde daha başarılı olmalarını sağlayacak sağlam bir temel oluşturmak bir diğer amacımızdır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı öğrencilerine muhasebe alanındaki temel bilgileri kavrayabilme, muhasebenin fonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edilebilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme becerisi, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla öğrencilerimize; alanı ile ilgili paket programları (Akınsoft Wolvox, ETA, LOGO, MS Office Araçları) çalıştırabilme, bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilme, ticari hayatta kullanılan defterleri (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, serbest meslek defteri, karar defteri, işletme defteri vb.) mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme alışkanlıkları kazandırılmaya çalışılmaktadır.


SİNOP ÜNİVERSİTESİ

Gerze Meslek Yüksekokulu