22.1.2018        BETA
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Gerze Meslek Yüksekokulu

Gerze Tarihi

  • Burdasınız
  • Gerze Meslek Yüksekokulu
  • Gerze Tarihi

M.Ö. 1400 yıllarında Gaşgalı'lar (Gasgaslar) tarafından küçük bir köy olarak kurulan şirin sahil ilçemiz, daha sonra Paflagonya Devletinin eline geçmiş, sırasıyla da; Hitit, Frig, Kimmer, Lidya, Pers, Büyük İskender, Roma ve Bizans İmparatorluklarının egemenliğine girmiştir.

İlin kuzey doğu kıyısında aynı adlı burun üzerine kurulan Gerze, 1901 de kaza haline gelmiştir. İlk adının “Carusa “ olduğu tahmin edilen Gerze tarih sahnesine antik çağda çıkmış bir yerleşim yeridir.

13 şubat 1956 günü lodos fırtınasının desteklediği ve bir evin mangalından çıkan yangın ilçenin bütününü yakmış, 1000 ev yanmış ve bu yangından 100-150 ev kurtulabilmiştir. Bu büyük felaketten sonra Gerze devlet yardımı ile yeniden inşa edildiğinde ilçe merkezinde tarihi yapı bulmanın imkanı kalmamıştır.SİNOP ÜNİVERSİTESİ

Gerze Meslek Yüksekokulu