16.7.2019        BETA
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Gerze Meslek Yüksekokulu

Basım ve Yayın Teknolojileri Programı

  • Burdasınız
  • Basım ve Yayın Teknolojileri Programı
  • Ana Sayfa

Basım ve Yayın teknolojileri alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine haiz, alanında ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, gelişen teknolojiye ayak uydurabilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, çalışır durumda bulunan sektörün ihtiyaç duyduğu grafik tasarım, basım ve yayın konusunda her türlü yazılım ve donanımı kullanabilecek birikimi olan, kalite güvence de dâhil olmak üzere sektörün her alanında görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Basım ve Yayın teknolojileri programında öğrenciler basım işlemlerinin bütün aşamalarının temel eğitimini teorik ve uygulamalı olarak almaktadır. Alanı ile alakalı masaüstü yayıncılık programlarını öğrenerek kullanmakta, basım aşamasında baskı sistemlerini öğrenerek işe uygun baskı seçimini yapmakta, baskı işlemlerinin aşamalarını gerçekleştirmekte ve baskı sonrasında ise kalite kontrolünde dikkat etmesi gereken noktaları öğrenmektedir. Ayrıca iş organizasyonu, maliyet çıkarma, fiyatlandırma, ambalaj tasarımı, proje hazırlama ve iş güvenliğinin önemini öğrenmektedir.

Basım ve Yayın Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler ve beceriler doğrultusunda Basım ve Yayın sektöründe mal/hizmet üreten, Grafik Tasarım Birimleri, Halkla İlişkiler, Müşteri İlişkileri, temsilci firmaları, Üretim Planlama Departmanları, Kalite Departmanları, Ar-Ge Araştırma Geliştirme) Departmanları, Yayın evleri, Gazetelerde, Basımevlerinde, Ajans hizmetlerinde, mürekkep firmaları, solvent üreten firmalar, kalıp firmaları, film firmaları ve yardımcı hizmet veren firmalar), Ambalaj firmalarında konstrüksiyon tasarım, Ambalaj firmalarının üretim departmanları, Etiket sanayi, Görsel Medya yapımcılığının alt dallarında uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

YÖK’ ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır. Programımızdan OSYM nin DGS kılavuzunda belirlenen yaklaşık 22 tane görsel ve işitsel medya yapıcılığıyla ilgili Gazetecilik, reklam tanıtım, halkla ilişkiler grafik vb. gibi eğitim veren bölümlere Dikey Geçiş Sınavı ile geçişler sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat Fakültelerine direk kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edebilmektedirler.SİNOP ÜNİVERSİTESİ

Gerze Meslek Yüksekokulu