16.7.2019        BETA
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Gerze Meslek Yüksekokulu

Kütürel Miras ve Turizm Programı

  • Burdasınız
  • Kültürel Miras ve Turizm Programı
  • Ana Sayfa

Kültürel Mirasın Anlamı ve Önemi:

Asya, Avrupa ve Afrika’nın birleştiği noktada yer alan Ortadoğu, insanlık tarihinin en önemli evrelerine sahne olmuştur. Yazının ve paranın icadı; tarım, ticaret ve zanaat faaliyetlerinin başlayarak insanların üretken hale gelmesi; büyük devletlerin ortaya çıkışı bu bağlamda yaşanan gelişmelerin en belirginleridir. Hiç şüphesiz ki Ortadoğu’nun en önemli bölgesi, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana birçok büyük medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu’dur. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren tercih edilen ve süreklilik gösteren bir yerleşim alanı olması, büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması, insanlık tarihine damga vuran birçok gelişmenin bu coğrafyada ortaya çıkması Anadolu’nun zengin bir kültürel mirasa sahip olmasını da beraberinde getirmiştir.

Kültürel miras, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili; yerüstü, yeraltı veya su altındaki tüm taşınır taşınmaz varlıklar olarak tanımlanmaktadır. Bu kültürel varlıklar, arkeolojik, kentsel ve doğal sitler, anıt, ören yeri, höyük, tümülüs, külliye, cami, kilise gibi somut kültür kalıntıları şeklinde karşımıza çıkabileceği gibi; dil, sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler, yemekler, geleneksel el sanatları, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar gibi somut olmayan kültürel öğeler de olabilir.

Son yıllarda kültürel mirasa olan ilginin arttığı görülmektedir. Bu eğilim kültür turizmini de önemli ölçüde artırmıştır. Günümüzde, turistik gezi yapmak isteyen insanların büyük bir kısmı, deniz, güneş, kum, kar, eğlence gibi argümanlardan çok daha fazlasını beklemektedir. Bu bağlamda, Türkiye gibi zengin bir kültürel mirasa sahip olan ülkeler, cazibe merkezi haline gelmektedir. Ancak bu durum nitelikli turizm personeli istihdam edilmesi zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Sonuç olarak, hem sahip olduğumuz kültürel mirası iyi bir şekilde korumak; hem de turizmi geliştirmek için, kültürel seviyesi yüksek, insan ilişkilerinde yetenekli, vizyon sahibi turizm personelleri yetiştirmek zorundayız.

Program Tarihçesi:

Kültürel Miras ve Turizm Programı, 2012’de Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. 2013-2014 öğretim yılından itibaren programa öğrenci alınmaya başlanmış; 2015-2016 öğretim yılında ise ikinci öğretimi açılmıştır. Sinop Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen meslek yüksekokullarını homejen hale getirme çalışması kapsamında 2016’da öğrenci alımına kapatılarak Gerze Meslek Yüksekokulu bünyesine aktarılmıştır. 2017-2018 öğretim yılında, yeni yeri olan Gerze Meslek Yüksekokulu çatısı altında yeniden öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

Kültürel Miras ve Turizm Programının amacı; topraklarının büyük bir kısmı Anadolu üzerinde bulunan Türkiye’nin sahip olduğu bu zengin kültürel mirasın özenle korunması; Bu varlıkların turizm açısından çekim merkezlerine dönüştürülmesi; iyi bir şekilde tanıtılması ve bu yolla sosyo-ekonomik açıdan sürdürülebilir bir gelişimin sağlanmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunacak; alanında yeterli altyapıya sahip, edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen turizm personeli yetiştirmektir. Kültürel Miras ve Turizm Programında arkeoloji, tarih, müzecilik, turizm işletmeciliği, restorasyon, koruma ve turizm mevzuatına yönelik dersler yer alır. Programdan mezun olan öğrenciler, arkeolojik ya da tarihi mekan ve eşyaların yanı sıra, somut olmayan kültürel miras ile ilgili teorik bilgi ve yönetsel becerilere; kültürel mirasın değerlendirilmesinde dünyada giderek yaygınlaşan farkındalıklar çerçevesinde yeni bakış açılarına da sahip olacaklardır.

Programımız, 2 yıllık örgün eğitim veren bir ön lisans programıdır. Derslerin bir bölümünde teorik bilgi verilmekte, bir kısmında ise uygulama yapılarak pratik kazandırılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin, turizm sektörünü daha yakından tanımaları ve edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmeleri amacıyla, kamu ya da özel sektöre ait kurum veya işletmelerde 30 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Programımız, kuruluş tarihi itibariyle örgün öğretim veren ilk Kültürel Miras ve Turizm Programı olup, sektörü yakından takip ederek oluşturduğu ders havuzu, güncel tutulan ders içerikleri, alanında uzman öğretim kadrosuyla rakiplerinden ayrılmaktadır.

İş ve İstihdam Olanakları:

Kültürel Miras ve Turizm Programından mezun olan öğrenciler hem kamu hem de özel sektörde istihdam edilme imkanına sahiptir. Mezunlarımız, KPSS sınavına girerek; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı arkeoloji, etnografya ve tarih müzeleri; İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlükleri; Koruma Uygulamalı Denetim Büroları, belediyelerin Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlükleri ile İmar Müdürlüklerine ait kadrolara atanabilir. Yine programımızdan mezun olan öğrenciler özel sektöre ait müzeler, turizm acenteleri ve otellerde de çalışabilirler.

Lisans Tamamlama:

Kültürel Miras ve Turizm Programından mezun olacak öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları kaydıyla, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Ekonomisi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik bölümlerine Dikey Geçiş yaparak, ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlayabilirler.SİNOP ÜNİVERSİTESİ

Gerze Meslek Yüksekokulu